Nezařazené

O predaji firmy

Sprostredkujeme vám predaj ako aj kúpu firiem, ktoré sú nové v ich pôsobené na trhu ako aj tie, ktoré majú svoje miesto, meno, know-how a ostatné náležitosti, ktorými sa vyznačuje zabehnutá spoločnosť. Sledujte našu webovú stránku, kde databázu firiem, určených na predaj pravidelne aktualizujeme. Firmy určené na predaj sa vyznačujú rôznym pôsobením v oblasti podnikania. Profesionálni tím našich pracovníkov s dostatočnou praxou, dohliada na všetko, čo k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy a uskutočneniu transakcie, patrí. V našej kompetencii zostáva prislúchajúca administratívna práca, takže v tomto ohľade sa na nás môžete úplne spoľahnúť a vôbec sa o daný proces nestarať.

začíname podnikať

Pokojne sa môžete v danom čase, v priebehu uskutočňovania kúpno-predajných procesov, venovať niečomu inému, vami obľúbeným činnostiam či voľno časovým aktivitám. Všetko, čo od vás budeme potrebovať je vyjadrenie vášho súhlasu s danými podmienkami a písomnosťami vo forme vašich podpisov, ktoré je potrebné následne úradne overiť. Takýmto spôsobom dodržujeme zákony, ktoré sa vzťahujú k daným úkonom a ktoré sú platné v našej krajine.

uzavretie zmluvy

Na našej internetovej stránke nájdete potrebné informácie o priebehu predaja firmy. Predaj firmy je záležitosťou, ktorá je uzatvorená uzatvorením zmluvy, prevodom transakcie a zápisom do Obchodného registra. Vybrať si môžete zo spoločností, ktoré nikdy nepodnikali. Ďalšou možnosťou sú firmy, ktoré podnikali, vyznačujú sa určitým majetkom, technológiami, zákazníkmi, čo je ich výhodou v porovnaní s firmami, ktoré boli založené so zámerom ich predaja bez praxe vo svojom obore podnikania. Vyberať si môžete zo spoločností, ktoré sú alebo nie sú registrované na daňovom úrade ako platcovia dane z pridanej hodnoty. Záleží na vašich požiadavkách a potrebách. Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste. Nasledujte váš podnikateľský plán, váš sen o podnikaní a náležitých podnikateľských aktivitách a nedajte sa odradiť obavami a predsudkami, ktoré mnohokrát nie sú opodstatnené.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.