Novinka pre oblasť distribúcie tovarov

Digitalizácia v logistike je iba samozrejmou odozvou na celkový vývoj systémov v priemysloch a odvetviach. Táto novinka je budúcnosťou logistiky. Je samozrejmé, že s postupným vylepšovaním strojov a celkového optimalizovania distribúcie tovarov, bolo iba otázkou času kým logistika postúpi na vyššiu úroveň. Je to z časti vnesením robotiky a automatizácie do procesov distribúcie tovarov a materiálov. S výrobou plastových obalov na prepravu a skladovanie modernými postupmi, vznikol voľný priestor na digitálnu novinku. Prelomovým bolo začatie výroby kontajnerov a iných obalov s veľmi zaujímavou funkciou. Dokážu komunikovať svoje merania a informácie o tovare priamo s distribútorom. Ten má potom podrobný prehľad o dodávke aj kvalite tovaru.

Logistika prežíva zásadnú modernizáciu

Tieto najnovšie verzie kontajnerov predstavila spoločnosť Schoeller Allibert. Rovnako ako prepojenie s nimi – priestor virtuálny – zabezpečuje funkcia Smart Link schoellerallibert.com. O čo sa ale jedná a aké prínosy môže táto novinka vo svete logistiky priniesť? Tento program je pripojený k skladovému a prepravnému kontajneru. Dokáže zdieľať dôležité informácie o náklade, ktorý sa v ňom nachádza. Ocenia ho hlavne v oblasti potravinárstva, farmácie ale aj v automobilovom priemysle. Tovary týchto odvetví sú citlivé na zmeny teploty a tie vyššie môžu byť pre niektoré tovary likvidačné. Vďaka prepojeniu máte počas celej doby prepravy v každej fáze, aktuálne informácie o teplote v skladovom priestore.

Majte tovar pod palcom kdekoľvek

V prípade nevhodnej teploty či podmienok pri preprave a manipulácii môžete okamžite zasiahnuť a uchrániť tovar pred znehodnotením. Nielen to, tento nástroj obsahuje aj doplnkové moduly vďaka ktorým dokážete vypočítať a zefektívniť svoju uhlíkovú stopu a splniť tak aj náročné požiadavky na väčší podiel ekológie v automobilovom priemysle. Táto nová metóda informovania vysoko predčí očakávania a skutočne pomáha k zlepšeniu služieb v oblasti distribúcie tovarov. O jej optimalizačnej funkcii a vplyve na zvýšenie ziskov a zníženie nákladov a strát si môžete prečítať na stránke spoločnosti, ktorá tento nástroj prezentuje. Zájdite si na https://www.schoellerallibert.com/sk/novinky/smartlink-si-nikdy-neberie-vono-take-vy-mete a zistite aké prínosy by mal tento nástroj pre Vás.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.