Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy: Ako na ňu a na čo si dať pozor?

Kúpna zmluva je právny akt, ktorým sa prevádza vlastníctvo tovaru z predávajúceho na kupujúceho. V niektorých prípadoch však môže nastať situácia, kedy je potrebné túto zmluvu zrušiť. Dôvodov môže byť viacero, napríklad nespokojnosť s tovarom, skryté vady, alebo jednoducho zmena zmýšľania kupujúceho. Zrušenie kúpnej zmluvy je možné len vtedy, ak s ním súhlasia obe zmluvné strany. To znamená, že predávajúci aj kupujúci musia podpísať písomnú dohodu o zrušení kúpnej zmluvy. V tejto dohode by malo byť uvedené:

zrušenie zmluvy

  • Meno a priezvisko predávajúceho a kupujúceho
  • Číslo kúpnej zmluvy, ktorá sa ruší
  • Dátum zrušenia zmluvy
  • Dôvod zrušenia zmluvy (ak je uvedený)
  • Informácia o vrátení tovaru a kúpnej ceny (ak je relevantná)
  • Podpisy oboch strán

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy by mala byť formulovaná jasne a zrozumiteľne, aby sa predišlo nedorozumeniam. Je vhodné, aby ju pred podpisom skontroloval právnik.

zmluva na stole

Na čo si dať veľký pozor?

  • Pred zrušením kúpnej zmluvy si dôkladne prečítajte pôvodnú zmluvu. Môže obsahovať ustanovenia o sankciách za zrušenie zmluvy.
  • Ak je dôvodom zrušenia zmluvy vada tovaru, je dôležité ju riadne zdokumentovať.
  • Vráťte tovar predávajúcemu v pôvodnom stave a obale.
  • Dbajte na to, aby ste si od predávajúceho vyžiadali písomné potvrdenie o vrátení tovaru a kúpnej ceny. Zrušenie kúpnej zmluvy môže byť technicky náročný proces, a preto je vhodné obrátiť sa na právnika, ktorý vám poradí a pomôže s celým procesom.

Tento článok slúži len na informačné účely a nenahrádza právne poradenstvo. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zrušenia kúpnej zmluvy sa obráťte na advokáta. Dôkladným vypracovaním dohody o zrušení kúpnej zmluvy sa môžete vyhnúť zbytočným komplikáciám a sporom v budúcnosti. Vzor dohody o zrušení kúpnej zmluvy nájdete na internete alebo u advokáta.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.