Nezařazené

Ako začať podnikať takmer ihneď bez zdĺhavého zakladania spoločnosti?

Pri začiatku plánovania kariéry úspešného podnikateľa možno za jeden spomedzi prvých krokov považovať založenie spoločnosti a získanie oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Z dostupných právnych foriem podnikania veľká väčšina ľudí volí najmä obľúbené spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sú na Slovensku mimoriadne rozšírené. Zakladací proces spoločnosti s ručením obmedzeným je však zväčša pomerne zdĺhavou záležitosťou, ktorá vyžaduje dostatok času a trpezlivosti, kým môžete svoje podnikanie považovať za naozaj oficiálne a reálne začať s vykonávaním svojej podnikateľskej činnosti.

zakladanie s.r.o.

Pokiaľ sa vám, ale nechce zbytočne strácať čas a čakať na to, kým vaša spoločnosť bude oficiálne založená a zapísaná v Obchodnom registri, môžete sa namiesto toho obrátiť aj na inú alternatívnu možnosť. Počiatočný krok založenia spoločnosti totiž to možno nahradiť tým, že si kúpite už hotovú ready made spoločnosť. Z takýchto typov už hotových a založených, resp. predpripravených spoločností na podnikanie sa dá odkúpiť hneď niekoľko druhov. Najčastejšie ide o úplne novozaložené spoločnosti alebo opačným príkladom sú spoločnosti, ktoré už na trhu istý čas figurovali a tým pádom ich možno označiť ako spoločnosti s históriou.

odkúpenie s.r.o.

Vrátane týchto druhov spoločností s ručením obmedzeným sa dajú však kúpiť aj iné, ako napríklad s.r.o. s DPH, ktorá je už zaregistrovaná k dani z pridanej hodnoty, čo predstavuje veľkú výhodu, pretože už sa nemusíte zaoberať navštevovaním daňového úradu a riešením daňových záležitostí. Ready made s.r.o. je po zaplatení a prepísaní prevodových dokumentov automaticky pripravená na okamžité podnikanie a jej odkúpením sa navyše vyhnete aj plateniu základného imania. Okrem týchto výhod cena za nákup ready made s.r.o. zahŕňa aj ďalšie vymoženosti, napríklad v podobe rozšírenia alebo pridania predmetov podnikania, úpravy obchodného názvu, zmenu adresy sídla a iné.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.